View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Context English Latvian State
CHEAT_MENU Cheat Menu Atvērt izvēlni
RESPIRATION Aerobic Respiration Elpošana
BACKSLASH Backslash Atpakaļ
BACKSPACE Backspace Atpakaļ
DIRECTIONL Left Apraksts:
DIRECTIONR Right Apraksts:
VOLUMEDOWN Volume Down SFX skaļums
VOLUMEMUTE Volume Mute SFX skaļums
VOLUMEUP Volume Up SFX skaļums
TREBLEDOWN Treble Down Rullīte uz leju
MAX_VISIBLE_DATASET_WARNING Not allowed to show more than {0} datasets! Šī faila dzēšanu nevar atcelt. Vai tiešām vēlies neatgriezeniski dzēst {0}?
MIN_VISIBLE_DATASET_WARNING Not allowed to show less than {0} dataset(s)! Šī faila dzēšanu nevar atcelt. Vai tiešām vēlies neatgriezeniski dzēst {0}?
INFINITE_COMPOUNDS Infinite Compounds Savienojumi
PLAYER_SPEED Player
Speed
Spēlētāja šūna
PRESSURE Pressure Spied.