View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Context English Estonian State
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_1 W,A,S,D and mouse to move. E to shoot OxyToxy NT if you have a toxin vacuole. G to toggle engulf mode. kasuta W,A,S,D ja hiirt et liikuda. Vajuta E-d et pihustada hapniku-toksiini kui sul on toksiini vakuool. Vajuta G-d et kugistada rauda ja organelle
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_3 To unlock the editor and reproduce you need to gather Ammonia (Orange Cloud) and Phosphate (Purple Cloud). Et enda rakku muuta ja paljuneda, pead koguma ammoniaaki (Oranžid pilve) ja fosfaati (Lillad pilved)
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_8 The various compound clouds are:

White – Glucose
Yellow – Hydrogen Sulfide
Orange – Ammonia
Purple – Phosphate
Rust Brown – Iron

Glucose makes ATP
Erinevad ained on:

Valge - Glükoos
Kollane/roheline - Vesinik sulfiid
Oranž - Amoniaak
Lilla - Fosfaat
Pruun/punane - Raud

Glükoosist saab teha ATP-d
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_9 Hydrogen Sulfide can be converted into glucose via chemoplasts and chemosynthesizing proteins. Iron can be converted via rusticyanin into ATP. Vesinik sulfiidist saab sünteesida glükoosi kasutades kemoplaste ja kemosünteesivaid valke. Rauaga saab toota ATP-d kasutades roote-tsüaniini.
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_12 Be wary because your competitors are evolving alongside you. Every time you enter the editor they evolve as well. Ole teadlik et su konkurendid arenevad sinuga koos. Iga kord kui sa enda rakku muudad, arenevad nad samuti.
MICROBE_EDITOR_HELP_MESSAGE_2 External Organelles

Flagellum: Moves your cell faster by consuming ATP

Pilus: Can be used to stab other cells
Rakuvälised organellid

Vibur: paneb su raku kiiremini liikuma, aga kasutab rohkem ATP-d

Piil: laseb su rakul teise rakke pussitada
MEMBRANE_RIGIDITY Membrane Rigidity Membraani jäikus
RIGIDITY_MEMBRANE_DESCRIPTION A more rigid membrane is more resistant to damage, but will make it harder for the cell to move around. Jäigem membraan teeb su raku vastupidavamaks vigastustele, aga raskendab liikumist.
MOBILITY Mobility Liikuvus
HEALTH Health Elu
STORAGE Storage Varud
LIGHT Light Valgus
STRUCTURAL Structural Struktuurne
PROTEINS Proteins Valgud
EXTERNAL External Väline
ORGANELLES Organelles Organellid
MEMBRANE_TYPES Membrane Types Membraani liigid
FLUIDITY_RIGIDITY Fluidity / Rigidity Vedelus / Jäikus
COLOUR Colour Värv
SPECIES_NAME_DOT_DOT_DOT Species name... Liigi nimi